foto

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, odnośnie do zasady będzie wnoszona poprzez.

Zobacz więcej ...

foto

Zarządzanie i administrowanie wspólnotami

Zarządzanie i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi w Polsce powstaje jeszcze więcej wspólnot mieszkaniowych - lub to w wyniku powstawania innowacyjnych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin czy innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu.

Zobacz więcej ...