foto

Odpowiedzialność członków zarządu spółki

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z oo Opracowanie obejmuje kompleksową analizę problematyki odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorzy skupiaja się na odpowiedzialności za należyte wykonanie obowiązków obciążających członków zarządu spółki z o.o. w następujących obszarach prawa tj.: prawie handlowym, prawie podatkowym i określonych w przedtem zasadach mających zastosowanie do innych dziedzin prawa publicznego, rachunkowości, prawie karnym i prawie.

Zobacz więcej ...