foto

Tarcza antykryzysowa 40 czasowe obniżenie stawki

Tarcza antykryzysowa 4.0 czasowe obniżenie stawki VAT w do 0% do darowizny niektórych towarów w związku z pandemią koronawirusa, w całym kraju zostały wdrożone szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ujęto je zwłaszcza w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych.

Zobacz więcej ...