Słownik prawa podatkowego

Artykuł z prawa podatkowego przeznaczona jest na rzecz doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji również przedsiębiorców. Zaintryguje zarówno przedstawicieli nauki również studentów prawa, finansów i ekonomii. Będzie wartościowa również osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego. Publikacja mieści całość problematyki podatkowej z punktu widzenia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W kwestiach spornych zaprezentowano różne linie orzecznicze i wskazano na ryzyko podatkowe związane ze stosowaniem określonych przepisów. Publikacja odpowiada na pytania:- Jak prawidłowo ustalić dochód przedsiębiorcy?- Jakie skutki podatkowe niesie restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jego zbycie i likwidacja?- Jakie są modele prowadzenia działalności w rozlicznych formach prawnych (np. spółkach będących i niebędących podatnikami podatku dochodowego)?- Na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu aktywności gospodarczej poprzez zagraniczny zakład lub strukturę obejmującą podmioty powiązane?W wyd. publikacji Prawo podatkowe przedsiębiorców zaprezentowano między innymi zmiany dotyczące:- opodatkowania aportów w innej postaci niż przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część,- niedostatecznej kapitalizacji (cienkiej kapitalizacji),- utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),- opodatkowania dywidend, np. dywidend rzeczowych,- klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania,- cen transferowych: zmiana definicji podmiotów powiązanych, nowe obowiązki dotyczące dokumentacji cen transferowych, uprzednie porozumienia cenowe,- śmiałych obowiązków rejestracyjnych,- nadużycia prawa w obszarze VAT również sankcje w VAT,- rozszerzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia,- wewnątrzwspólnotowego zdobycia paliw silnikowych (w ramach tzw. pakietu paliwowego),- wprowadzenia szczególnych zasad opodatkowania niektórych kategorii wyrobów akcyzowych: zwolnień w podatku akcyzowym, procedury zawieszenia poboru akcyzy, ewidencji na rzecz potrzeb podatku akcyzowego.