foto

Ewidencja pożyczki mieszkaniowej udzielonej

Ewidencja pożyczki mieszkaniowej udzielonej ze środków ZFŚS. Specyfika rachunkowości budżetowej (a wówczas zarówno rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości),.

Zobacz więcej ...