foto

kosztami organizacji pozarządowej w tym: koszty administracyjne

Zobacz kto podpisuje sprawozdanie w fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach uwzględnia szereg niezmiernie ważnych przemian dla fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, wiążących od 26 stycznia 2019 r., w tym: 1) nowy wzór sprawozdania finansowego.

Zobacz więcej ...

foto

Projekty unijne 2020 medycyna i i Zasady aktualizacji budżetu

Projekty unijne 2020 medycyna i i Zasady aktualizacji budżetu w trakcie jego realizacji. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów.

Zobacz więcej ...

foto

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości wydane przez komitet

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości wydane przez komitet standardów rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów.

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość finansowa Zasady archiwizacji i

Rachunkowość finansowa - Zasady archiwizacji i przechowywania faktur od asystenta do biegłego rewidenta! - takie jednostka słownikowa jest myślą przewodnią art pomagier ds. księgowości. To pierwszy, tymczasem wielce poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób które w ostatnim czasie pracują w działach rachunkowości czyli chcą nie wcześniej taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy działalności.

Zobacz więcej ...

foto

wspólnota mieszkaniowa cit i Proces tworzenia budżetu kontraktu

wspólnota mieszkaniowa cit i Proces tworzenia budżetu kontraktu. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia.

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość budżetowa 2020 etapy ewidencji przychodów i

Rachunkowość budżetowa 2020 etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki przypis opłaty pobranie dochodu celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całkowitej wiedzy w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej także w podsektorze rządowym jakże i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system oparty.

Zobacz więcej ...