foto

sprawozdawczość finansowa angielski i przekazanie gruntownej

sprawozdawczość finansowa angielski i przekazanie gruntownej informacji dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian wiążących od 2019 r. Przedstawione zostaną reguły sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego dodatkowo przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego.

Zobacz więcej ...