Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia zawartej umowy najmu na gruncie prawa cywilnego oraz zapisów umownych skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem dodatkowo wszystkich, jacy pragneliby zainicjować karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem czyli stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia własnej inwestycji w najem/podnajem przez czas kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Ukierunkowane jest szczególnie na wyobrażenie teoretycznych i praktycznych aspektów działalności zawodowej dodatkowo inwestycyjnej na rynku najmu i podnajmu w wymogach ograniczeń i nadciągającego kryzysu gospodarczego. W jaki sposób zorganizować codzienną pracę firmy zarządzającej najmem? Podczas najem lokali a covid,najem lokalu forma,najem lokalu firmie,ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych przedstawiony zostanie przegląd dotychczasowych uwarunkowań prawnych wpływających bezpośrednio i pośrednio na funkcjonowanie rynku nieruchomości. Praktyczne informacje dotyczące działalności w sektorze najmu w dobie epidemii koronawirusa Najem lokali online poprowadzone zostanie poprzez praktyka z 10 letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, w tym 8 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i zarządzania najmem, który podzieli się własnymi doświadczeniami w przedmiocie zarządzania portfelem nieruchomości pod wynajem w istniejących warunkach, prowadzenia negocjacji z najemcami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej, zabezpieczenia wykonania zawartych umów najmu, uwarunkowania działalności opartej na podnajmie, możliwości wypowiedzenia umowy najmu na gruncie zapisów umownych oraz Kodeksu cywilnego. Najem lokali zawiera w najwyższym stopniu aktualną tematykę związaną z prowadzeniem aktywności w sektorze najmu/podnajmu w dobie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i najem lokali użytkowych,najem lokalu na rzecz pracownika,najem lokali mieszkalnych a lada fiskalna,najem lokalu handlowego.