foto

Przemoc w rodzinie nowelizacja ust

Przemoc w rodzinie nowelizacja ust co to jest i Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest tym aktem prawnym który stanowi podstawę systemu. To w tym akcie prawnym określono działania różnorodnych instytucji publicznych w tym zakresie. Niniejsza stanowisko to nieodzowna pomoc na rzecz praktyków prawa, szczególnie adwokatów, radców prawnych, sędziów, a zarówno stanowi nieocenioną bazę informacji dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów. Kolejnym.

Zobacz więcej ...