foto

Zobacz mikropożyczka 5000 ile trzeba

Zobacz mikropożyczka 5000 ile trzeba czekać w związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało pęk tarczy antykryzysowej, z powodu któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać m.in. dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia aktywności gospodarczej. Środki te da pożyczka 5000 złotych na rzecz mikroprzedsiębiorców. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, by ją uzyskać,.

Zobacz więcej ...

foto

świadczenie postojowe jak złożyć wniosek

świadczenie postojowe jak złożyć wniosek w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc dla samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą opierać się świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie poprzez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy w artykule. Świadczenie postojowe dla kogo? Do.

Zobacz więcej ...

foto

Płaca minimalna 2020 roku i Zatrudnienie

Płaca minimalna 2020 roku i Zatrudnienie pracowników na stałe Leasing Pracowniczy opłacalność wynajmu cudzoziemców. Leasing pracowniczy jest coraz częściej stosowany przez firmy szukające oszczędności. W skrócie leasing pracowniczy polega na wdrożeniu poprzez pracownika pracy u innego pracodawcy poprzez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy stronami. mln Cudzoziemców z początkiem w Polsce prawnie wykonywać pracę będzie mln Ukraińców. W przyszłym roku liczba ta sięgnie mln. Jednak.

Zobacz więcej ...

foto

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej,.

Zobacz więcej ...