foto

Artykuł Planowanie sukcesyjne będzie

Artykuł Planowanie sukcesyjne będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących obciążenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń. W artykule Planowanie sukcesyjne omówiono m.in.: relację prawa spadkowego również różnorodnych rodzajów aktywności gospodarczej, zmiany w obszarze prawa prywatnego materialnego i procesowego, relację zarządu sukcesyjnego.

Zobacz więcej ...