foto

PPK 2020 w jednostkach budżetowych obowiązkiem wynikającym

PPK 2020 w jednostkach budżetowych obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako realizacja wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK dodatkowo zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie powinno się podjąć, żeby.

Zobacz więcej ...

foto

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy zależność

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy zależność świadectwa pracy. Ponadto od stycznia zlikwidowano krępujący obowiązek wydawania świadectw pracy po miesiącach trwania umów terminowych. Świadectwo pracy wydajemy obecnie wówczas wtedy, jak przerwa między umowami (terminowymi innymi słowy bezterminowymi) jest dłuższa niż dni. Jednak są też przepisy przejściowe, które sprawiają, że świadectwa za niektóre umowy musimy.

Zobacz więcej ...