foto

Komentarz do wyceny aktywów i pasywów Artykuł niezbędny każdemu

Komentarz do wyceny aktywów i pasywów. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy pożyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista.

Zobacz więcej ...

foto

Upewnij się dlaczego mam zwrot podatku wpis o

Upewnij się dlaczego mam zwrot podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej znajomości w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny pchnięcie zostanie umieszczony na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają szczególne regulacje złączone z odzyskiwaniem podatku VAT na terytorium.

Zobacz więcej ...

foto

Upewnij się na jakie konto zwrot podatku wpis

Upewnij się na jakie konto zwrot podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej informacji w obszarze procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny ścisk zostanie umiejscowiony na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają szczególne regulacje związane z odzyskiwaniem podatku Vat.

Zobacz więcej ...

foto

Tarcza antykryzysowa i jak płacić zaliczki

Tarcza antykryzysowa i jak płacić zaliczki na podatek dochodowy na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną przez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodatkowo niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na zawieszenie poboru zaliczek.

Zobacz więcej ...

foto

Przeczytaj koszty w działalności gospodarczej

Przeczytaj koszty w działalności gospodarczej firmy wstąpienie w życie artykułów powiązanych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski interes w związku z kryzysem, który wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno jednakże szukać zapowiadanych poprzez minister Jadwigę Emilewicz konkretnych zapisów dotyczących skrócenia.

Zobacz więcej ...

foto

Tarcza antykryzysowa i jak

Tarcza antykryzysowa i jak płacić zaliczki na podatek dochodowy na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych również wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodatkowo.

Zobacz więcej ...

foto

COVID19 i dochody rachunkowe i podatkowe własne gminy

COVID-19 i dochody rachunkowe i podatkowe własne gminy co to jest 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19. Ustawodawca wprowadził zarówno nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i należności publicznoprawnych. Obowiązują dodatkowo nowe przepisy w odniesieniu do zobowiązań cywilnoprawnych w ten sposób gmin jak i powiatów również województwa. Przeznaczone jest na rzecz.

Zobacz więcej ...

foto

podatki lokalne kto ustala i Ustalenie

podatki lokalne kto ustala i Ustalenie zakresu rozliczeń świadczeń wewnętrznych według wymogów controllingu. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza porcja zawiera przestrzeń rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa załoga zarządzająca, kierownicy.

Zobacz więcej ...

foto

Leksykon Podatki Kryteria klasyfikacji kosztów na potrzeby

Leksykon Podatki. Kryteria klasyfikacji kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest wyobrażenie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem także wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania.

Zobacz więcej ...

foto

Rozliczanie podatku od towarów i usług w logistyce

Rozliczanie podatku od towarów i usług w logistyce. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach bardzo często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto je poznać i stosować, a praca stanie się łatwiejsza, a zwłaszcza uda się zaoszczędzić czas i ograniczyć.

Zobacz więcej ...