foto

COVID19 i dochody rachunkowe i podatkowe

COVID-19 i dochody rachunkowe i podatkowe gminy z podatków i opłat lokalnych 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19. Ustawodawca wprowadził zarówno nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i opłaty publicznoprawnych. Obowiązują dodatkowo.

Zobacz więcej ...