podatki ulga na dziecko

Nieuczciwa konkurencja - jak się ochronić. Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT nie zawsze jest polski usługodawca, nawet pod warunkiem usługa świadczona jest w kraju, a nie ułożenie ciała jego granicami. Dla niektórych usług zobowiązanym do rozliczenia podatku będzie zawsze ich zagraniczny nabywca. Dla innych będą musiały zaistnieć dodatkowe warunki, jakie spowodują przeniesienie obowiązku opodatkowania usługi na nabywcę. KARUZELE VAT TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE; OBSZARY PRZESTĘPSTW I NADUŻYĆ W PODATKU Vat od . Cechy transakcji gospodarczych wskazujących na ryzykowny krok uczestnictwa w karuzeli podatkowej. Mechanizm działania karuzel podatkowych. Kategorie podmiotów biorących udział w karuzeli podatkowej Rodzaje przestępstw Vat - Zasady ich klasyfikacji. puste faktury,. firmanctwo,. stawki Jak uchronić się przed nieuczciwością kontrahenta – studium przypadku na przykładzie naszej praktyki również orzeczeń wydawanych w sprawach prowadzonych poprzez WSA, NSA oraz TSUE. Dobra wiara i należyta staranność. Pojęcia oraz ich działanie na prawo do odliczenia VAT naliczonego. Pozorność transakcji oraz nieważność czynności i ich wpływ na prawo do odliczenia Vat naliczonego. Definicja transakcji łańcuchowej Miejsce dostawy przy poszczególnych transakcjach w toku transakcji łańcuchowej Orzecznictwo TSUE a praktyka opodatkowania transakcji łańcuchowych Sposoby zarządzania ryzykiem oszustw w podatku VAT To mechanizm polegający na tym, że w łańcuchu dostaw, na terytorium jednego z państw członkowskich UE pojawia się znikający podatnik, który w żadnym wypadku nie wpłaca należnego podatku VAT do budżetu tego państwa, natomiast dokonuje (lub deklaruje dokonanie) dostaw towarów czyli usług z naliczonym podatkiem VAT.