podatki turystyczne

Zbiór najważniejszych przepisów podatkowych na rok zawierający najnowsze przemiany wprowadzone przez ustawodawcę. Podatki to zbiór najważniejszych kodeksów podatkowych zawierający najnowsze przemiany wprowadzone przez ustawodawcę. W publikacji znajdziesz teksty ustaw:- o podatku dochodowym od osób fizycznych,- o podatku dochodowym od osób prawnych,- o podatku od towarów i usług,- Ordynacji podatkowej.Wszystkie akty legislacyjne zostały przygotowane ze stanem prawnym na stycznia r. Uwzględniono najnowsze zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw, w tym m.in.:- o ustawę z r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. ),- o ustawę z r. o zmianie niektórych ustaw w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. poz. )- o ustawę z r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. )- o ustawę z r. o zmianie niektórych ustaw w sprawie poprawy otoczenia prawnego aktywności innowacyjnej (Dz.U. poz. )oraz planowane przemiany będące w trakcie prac legislacyjnych, m.in.:- o ustawę z r. o Służbie Ochrony Państwa (druk sejm. nr , oczekuje na sygnatura Prezydenta RP),- o ustawę z r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra trafnego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych poprzez tego ministra również niektórych innych ustaw (druk sejm. nr , oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw),- o ustawy z r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług również niektórych innych ustaw (druk sejm. nr , oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw),- o ustawy z r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejm. nr , oczekuje na sygnatura Prezydenta RP).