foto

Nowość podatki ryczałt 2020 i i Planowane budżetu z nastawieniem

Nowość podatki ryczałt 2020 i i Planowane budżetu z nastawieniem na optymalizację wyników. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor artykułu to uznany ekspert,.

Zobacz więcej ...

foto

Co to jest podmiot powiązany Konwencja

Co to jest podmiot powiązany. Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa w polskiej praktyce traktatowej W publikacji internetowej o cenach transferowych ukazano różnice wśród Konwencją Modelową OECD i Konwencją Modelową ONZ – dwoma alternatywnymi wzorcami, na podstawie których zawierane są bilateralne umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodu.

Zobacz więcej ...