foto

Samodzielny księgowy Wycena bilansowa

Samodzielny księgowy - Wycena bilansowa aktywów i pasywów jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do uzyskiwania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014.

Zobacz więcej ...