foto

Zobowiązania warunkowe Koszty utrzymania i pielęgnacji

Zobowiązania warunkowe. Koszty utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej. Rachunek kosztów firm komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne dodatkowo organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. W artykule zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów aktywności przedsiębiorstw, jakich przedmiotem.

Zobacz więcej ...