foto

co jest a co nie jest schematem podatkowym w JST kto

co jest a co nie jest schematem podatkowym w JST, kto musi mieć procedury. W części wspólnej omówimy najważniejsze zmiany w ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy (dotyczące klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad rachunkowości, WPF-u, itd.) dodatkowo przemiany w innych ustawach ( ustawa o VAT, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) i przedstawimy wpływ tych przemian na ewidencję księgową.

Zobacz więcej ...

foto

kontach księgi głównej dochody i wydatki

kontach księgi głównej dochody i wydatki budżetowe. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista.

Zobacz więcej ...