foto

Szczegółowa klasyfikacja środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Szczegółowa klasyfikacja środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Celem artykułu jest przyrost kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w obszarze prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie rzeczowe ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych.

Zobacz więcej ...