foto

Klasyfikacja budżetowa 2020 świetlica ma na celu wykończenie

Klasyfikacja budżetowa 2020 świetlica ma na celu wykończenie i uzupełnienie wiedzy uczestników w zakresie zasad rachunkowości budżetowej, polityki rachunkowości także klasyfikacji budżetowej. Artykuł skierowane jest do głównych księgowych dodatkowo pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Zakres dokumentacji opisujący przyjęte zasady (politykę) rachunkowości (wzory instrukcji obiegu i kontroli dokumentów,.

Zobacz więcej ...