Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji oraz przedmiot informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego własności intelektualnej. Dla prawników dodatkowo dla osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej lub stykają się z takimi problemami w pracy. Na powództwo o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez powoda czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji prawo własność intelektualna zapraszamy tak jak kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty albo usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży oryginalnych technologii, IT oznacza to innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jak będzie wyglądało ewentualne postępowanie w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, pod warunkiem taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jak i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z zakresu własności intelektualnej, który trybunał co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z obszaru własności intelektualnej.