foto

Umowa gdzie sprawdzić umowę deweloperską

Umowa - gdzie sprawdzić umowę deweloperską do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, aliści też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy pragneliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji oraz

Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji oraz przedmiot informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania.

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego.

Zobacz więcej ...

foto

zasady przemiany postaci dokumentacji pracowniczej z

zasady przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie) jest przedstawienie od strony praktycznej zadań powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,.

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus Wsparcie

Pracownik w koronawirus Wsparcie pracodawców na podstawie tzw. tarcz antykryzysowych Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej w jaki sposób i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu

wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy.

Zobacz więcej ...

foto

Darowizna na wydzielonym rachunku dochodów Podstawą prawną

Darowizna na wydzielonym rachunku dochodów. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne reguły ewidencji,.

Zobacz więcej ...

foto

Przykład korekty przed sporządzeniem

Przykład korekty przed sporządzeniem i po sporządzeniu sprawozdania finansowego, pomimo tego przed jego zatwierdzeniem. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil upełnomocnień oraz obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa kielce to Wprowadzenie

wieloletnia prognoza finansowa kielce to Wprowadzenie najważniejsze problemy budżetowania. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane.

Zobacz więcej ...

foto

Legalna pobyt cudzoziemca Status kierowców

Legalna pobyt cudzoziemca Status kierowców zawodowych wykonujący międzynarodowy transport towarów wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do również do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe zarysy.

Zobacz więcej ...