foto

Umowa o projekt graficzny Umowy cywilnoprawne zwykle

Umowa o projekt graficzny. Umowy cywilnoprawne zwykle stosowane są wtedy, kiedy pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, pomimo tego zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji określonych zadań. Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy.

Zobacz więcej ...