foto

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, ogorzały specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych.

Zobacz więcej ...

foto

Finanse publiczne w 2020 roku i bezpieczeństwo

Finanse publiczne w 2020 roku i bezpieczeństwo i Analiza pozioma i pionowa. Autorem artykułu jest doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od z okładem lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze na rzecz wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii.

Zobacz więcej ...