foto

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania. Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez: osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych; osoby ustawowe wpisane do prowadzonego poprzez ministra zgodnego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do realizowania doradztwa podatkowego. Do obowiązków doradcy podatkowego należy: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie.

Zobacz więcej ...