foto

Zobacz co to jest czas pracy

Zobacz co to jest czas pracy w koronawirus - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji między innymi z aspektu czasu pracy. Dokumentację taką trzeba tworzyć oddzielnie na rzecz każdego pracownika - w formie tradycyjnej innymi słowy elektronicznej.

Zobacz więcej ...

foto

Zobacz dla kogo ruchomy czas pracy w koronawirus

Zobacz dla kogo ruchomy czas pracy w koronawirus - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji między innymi z aspektu czasu pracy. Dokumentację taką wypada konstruować oddzielnie na rzecz każdego pracownika - w formie tradycyjnej innymi słowy elektronicznej. Do oryginalnych wymogów.

Zobacz więcej ...

foto

Treść procedur antymobbingowych W języku

Treść procedur antymobbingowych. W języku angielskim mob oznacza poturbować na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, które mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, których celem jest wyrządzenie psychicznego i czasem fizycznego bólu. Nakierowany jest w wielu przypadkach na jedną osobę, niemniej jednak może także dotyczyć grupy ludzi. Z roku na rok problem jest jeszcze z większym natężeniem poważny, a numer pozwów trafiających na kanwę.

Zobacz więcej ...

foto

Delegacje podróże służbowe 2020 ryczałt za nocleg

Delegacje podróże służbowe 2020 ryczałt za nocleg zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji polskich i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, w jaki sposób dodatkowo rozbieżności w stosowaniu kodeksów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma również na celu usystematyzowanie informacji odnośnie do zasad polskich i zagranicznych.

Zobacz więcej ...