foto

Audyt i kontrola zarządcza co to cel artykułu o kontroli zarządczej

Audyt i kontrola zarządcza co to cel artykułu o kontroli zarządczej jest reprezentacja prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną kwestie wchodzące w profil kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej. Jak tak jak który jest ostateczny pożądany kształt kontroli zarządczej.

Zobacz więcej ...

foto

Audyt i kontrola zarządcza co to jest cel

Audyt i kontrola zarządcza co to jest cel artykułu o kontroli zarządczej jest wyobrażenie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną kwestie wchodzące w aspekt kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej. Jak również który jest ostateczny pożądany kształt kontroli zarządczej.

Zobacz więcej ...

foto

Audyt zamówień i zamówienia publiczne

Audyt zamówień i zamówienia publiczne jakie studia i elektroniczna forma prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zobacz więcej ...