foto

Procedura w tym delegacjami służbowymi W artykule

Procedura w tym delegacjami służbowymi. W artykule całościowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetki od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym również niepodatkowych należności.

Zobacz więcej ...