Jak przygotować się do kontroli podatkowej

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez wykorzystywania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich kwant ma charakter niematerialny.Czy wiesz że organy podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się skutkom fiskalnym.

podatki ulga na dziecko


Nieuczciwa konkurencja jak się ochronić. Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT nie zawsze jest polski usługodawca nawet pod warunkiem usługa świadczona jest w kraju a nie ułożenie ciała jego granicami. Dla niektórych usług zobowiązanym.

Zobacz więcej

Słownik prawa podatkowego


Artykuł z prawa podatkowego przeznaczona jest na rzecz doradców podatkowych sędziów adwokatów radców prawnych notariuszy biegłych rewidentów księgowych pracowników administracji również przedsiębiorców. Zaintryguje zarówno przedstawicieli nauki.

Zobacz więcej

podatki turystyczne


Zbiór najważniejszych przepisów podatkowych na rok zawierający najnowsze przemiany wprowadzone przez ustawodawcę. Podatki to zbiór najważniejszych kodeksów podatkowych zawierający najnowsze przemiany wprowadzone przez ustawodawcę. W publikacji.

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach usługowych i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy innymi słowy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z przynajmniej.

Kategoria: Split payment
Dodany: 2020-09-01
Komentarze: 0

foto

System bezpieczeństwa obiektu technika

System bezpieczeństwa obiektu (technika – ludzie – procedury) i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy oznacza to załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z przynajmniej kilku powodów. Wystarczy.

Kategoria: Split payment
Dodany: 2020-09-01
Komentarze: 0

foto

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku.

Kategoria: Coaching
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające

Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania innymi słowy zmiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz magazynów call-off stock. Zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), która weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni do polskiego porządku.

Kategoria: Instrukcje podatkowe
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Upadłość i ustawy prawo upadłościowe umożliwi

Upadłość i ustawy prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z tej.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Umowa gdzie sprawdzić umowę deweloperską

Umowa - gdzie sprawdzić umowę deweloperską do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, aliści też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy pragneliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji oraz

Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji oraz przedmiot informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo budowlane etapowanie wzajemne ustalenie harmonogramu

Nowe prawo budowlane - etapowanie wzajemne ustalenie harmonogramu i aspektu częściowego przekazywania zbiorów danych i dokumentów przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i dogłębny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie ze względu.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

zasady przemiany postaci dokumentacji pracowniczej z

zasady przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie) jest przedstawienie od strony praktycznej zadań powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez wykorzystywania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich kwant ma charakter niematerialny.Czy wiesz, że organy podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się skutkom fiskalnym takich usług?Sprawdź, jakie podjąć działania, tak aby sprowadzić ryzykowny krok popełnienia błędów.Autor – konsultant podatkowy z wieloletnim doświadczeniem – omawia zagadnienia złączone z opodatkowaniem usług niematerialnych na gruncie podatków dochodowych (PIT i CIT) także podatku od towarów i usług.W publikacji książkowej m.in.:- sylwetka usług o charakterze niematerialnym,- zasady dokumentowania zyskania świadczeń kupowanych w kraju i za granicą,- przesłanki zaliczenia usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów,- metody rozliczania w KUP odsetek od finansowania dłużnego udzielanego w grupie podmiotów powiązanych,- osobowość celowości fiskalnej przy nabywaniu usług,- skutki podatkowe nabycia, a także realizacji świadczeń niematerialnych,- usługi niematerialne a zaostrzenie sankcji karnoskarbowych,- podatek u źródła w usługach niematerialnych.Szereg praktycznych wskazówek i podpowiedzi, liczne przykłady odzwierciedlające realne problemy, a zarówno bogate orzecznictwo sądowe dodatkowo interpretacje podatkowe pomogą zrozumieć nieraz zawiłe kwestie.Dodatkowo wzór instrukcji gromadzenia dokumentów (innych niż księgowe) w związku z nabyciem usług niematerialnych również wyciąg z przepisów prawnych istotnych na rzecz omawianych zagadnień.Stan prawny książki zważa duże przemiany w przepisach prawnych na r., m.in. nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług ( Dziennik Ustaw z r. poz. ) obowiązującą od stycznia r. dodatkowo przemiany w Kodeksie karnym (Dz.U. z r. poz. ) obowiązujące od marca r.

Czytaj więcej